Knižnica

Doména

Doménu si môžeme predstaviť ako adresu, na ktorej môžu zákazníci nájsť vašu webstránku na internete. Každá doména je unikátna a môže mať len jedného vlastníka. Preto je potrebné pri jej výbere overiť, že sa takýto názov ešte nepoužíva.

Každá doména prislúcha nejakej IP adrese (napr. 46.229.238.141). Nakoľko je pre človeka ťažké zapamäť si takéto číslo, využívame domény (napr: https://www.hostcreators.sk/ = 46.229.238.141). Po zadaní domény v internetovom priehliadači sa k nej priradí IP adresa prostredníctvom DNS serverov.

Úrovne domén

Existuje niekoľko úrovní domény ktoré sú oddelené bodkou.

Doména prvej úrovne

Doména prvej úrovne predstavuje najvyššiu úroveň. Ide o koncovku ktorá sa nachádza za návom.

Rozlišujeme dva typy:

  • národné domény - sem patria koncovky charakterizujúce krajiny (.sk, .cz, .hu ...),
  • generické domény - sú troj a viac písmenkové domény, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu krajinu (.com, .org, ...).

V súčasnosti môžeme čoraz viac vidieť rôzne zaujímavé a zábavné koncovky, ktorými môžete ozvláštniť názov vašej webstránky alebo poukázať na jej charakter (napr.: .photography, ..).

Doména druhej úrovne

Ďalej poznáme domény druhej úrovne - doménové meno (napríkad www.hostcreators.sk). O tieto domény sa vždy stará kontrétna organizácia. Slovenské domény (.sk) spravuje spoločnosť SK-NIC.

Doména tretej úrovne

Doména tretej úrovne predstavuje subdomény. Sem môžeme vložiť akékovľvek slovo, ktoré sa bude nachádzať pred doménovým menom (napr.: nieco.hostcreators.sk).