Hosting a domény

PHP nastavenia Zmena verzie PHP a ďalšie nastavenia.
Aktivovanie HTTP Cache Frontend HTTP Cache je v súčasnosti jednou z veľmi účinných metód ako zrýchliť načítavanie webových stránok. Môžete ju využiť nie len pri vysokých návštevnostiach ale aj pri bežných weboch.
Vytvorenie SSL certifikátu V tomto návode sa dočítate, ako si vygenerovať SSL certifikát pre správne fungovanie HTTPS pomocou Let's Encrypt, prípadne ako použiť certifikát, ktorý Vám vygenerovala iná certifikačná autorita.
SPF - Ochrana pošty pred spamovaním Ochráňte pomocou SPF svoju doménu pred odosielaním spamu pod Vašim menom.
Hostovanie domény zakúpenej v inom hostingu V prípade ak už máte zakúpenú doménu v inom hostingu, môžete doménu preniesť k nám pomocou tzv. transferu domény, alebo môžete doménu ponechať v pôvodnom hostingu a iba ju nasmerovať na hostingový balík, ktorý máte zriadený u nás.
Vytvorenie databázy Väčšina interaktívnych webových stránok používa databázu. Databáza je úložisko informácií, ktorá ale ponúka vyhľadávanie, triedenie a aktualizovanie týchto informácií.
Vytvorenie subdomény Subdoména je časťou domény, ktorá definuje rozdielne služby poskytované doménou. Jednotlivé úrovne subdomén sú oddelované bodkou, čím sa vytvorí hierarchycká úroveň, podobná stromovej štruktúre.
Obnova dát zo zálohy Návod ako si jednoducho obnoviť adresáre a súbory vo WebAdmin.