Vlastný webhosting

Vlastný webhosting

Webhosting je vyhradený priestor na serveri, kde sú uložené všetky dáta Vašej webstránky.

Prečo potrebujete vlastný webhosting?

Ak si chcete vytvoriť webovú stránku potrebujete okrem domény, čo je adresa Vašej webstránky, aj priestor, kde sa bude stránka nahrávať. V tomto priestore sa budú nachádzať všetky súbory potrebné pre jej chod.

Pri výbere webhostingu je potrebné si zvoliť správny typ a veľkosť hostingového balíku.

U nás si môžete zvoliť webhosting už od 0,80 € / mesiac.