Technológie
MariaDB 10.3

MariaDB 10.3

Výkonu pre web stránky nikdy nie je dosť, preto prinášame pre všetkých našich zákazníkov možnosť vytvárať si databázy aj v najnovšej verzii MariaDB 10.3.

MariaDB databázový server a je priamou náhradou za MySQL, to znamená:

  • dáta a definície tabuliek sú kompatibilné
  • klientské protokoly, štruktúry a API sú identické
  • MySQL konektory pracujú s MariaDB bez modifikácií

Taktiež príkazy z príkazového riadku sú podobné a naďalej fungujú mysqldump a mysqladmin.

Porovnanie výkonu

Na internete je množstvo porovnaní výkonov MySQL a MariaDB. V sumáre vyšli výsledky o niečo lepšie pre MariaDB a to v rozmedzí 3% - 5%. Tento malý rozdiel aj tak vždy viedol k názoru, že by bolo najlepšie otestovať konkrétnu aplikáciu na oboch databázových systémoch a rozhodnúť sa na základe týchto výsledkov.

Čo sa týka spoľahlivosti, tak pri testoch vykazovali obe databázy vysokú mieru stability a pri našich záťažových testoch nedošlo ani pri jednom z databázových serverov k výpadku.

Čo je iné v MariaDB

Funkcionality, ktoré boli implementované v MariaDB a ktoré nenájdete v MySQL:

  • Aria Storage engine - umožňuje rýchlejšie komplexné požiadavky
  • Virtuálne stĺpce - umožňuje definovať stĺpce za behu pre lepšie kalkulácie a updatovanie stĺpcov
  • Tabuľkové eliminácie - na odstánenie zbytočných prístupov k tabuľkám v dopytoch, ktoré na ne odkazujú, ale nevyžadujú prístup k nim. Viac info tu
  • Niekoľko ďalších výkonnostných optimalizácií.

Vytvorenie MariaDB databázy

Pri vytváraní databázy sa Vás náš systém spýta, či chcete vytvoriť databázu v MariaDB. Ostatné nastavenia ostávajú rovnaké ako pri vytváraní MySQL databáz:

Viac o vytváraní databáz sa dočítate v sekcii "Pomoc".