Knižnica

WebHosting

Webhosting je služba na prenájom priestoru na serveri, kde sú uložené všetky súbory vašej www stránky. 

Prečo potrebujem webhosting?

Aby ste si vytvorili webovú stránku, potrebujete okrem domény (ktorú, keď zadáte do prehliadača zobrazí váš web) aj priestor, kde je vaša stránka nahratá. Sem vložíte všetky súbory, ktoré sú potrebné pre jej správne fungovanie. Tento priestor je neustále pripojený do siete internetu, čo vám umožní byť nonstop online.

Prenájom webhostingu si môžeme predstaviť ako napríklad prenájom kancelárie. Vlastník budovy (v našom prípade serveru) prenajíma jednotlivé časti budovy - kancelárie rôznym firmám, zaisťuje im fungovanie budovy, spoločných priestorov a služby. Jednotlivé firmy pravidelne zaplatia za prenájom a služby s tým súvisiace nejaký paušálny poplatok. Poskytovateľ webhostingu taktiež ponúka klientom časť priestoru, pričom sa stará o jeho správne fungovanie. 

Webhosting má tiež svoje špecifické služby, ako sú veľkosť priestoru, povolený objem prenesených dát, zálohovanie alebo zaistenie chodu webu.

Webhosting a doména

Ak už máte prenajatý priestor, kde sa vaša stránka bude nachádzať, potrebujete ešte vyriešiť, ako sa k vám vaši zákazníci dostanú. Na to slúži internetová doména, ktorá predstavuje adresu, na ktorej môžeme webovú stránku nájsť. Viac o doménach si môžete prečítať v našom ďalšom článku.

Vyberte si WebHosting od 0,80€/mes

Alebo

Vyskúšajte webhosting na 1 mesiac zadarmo :)