Knižnica

Vlastník domény

Pri doméne môžeme uvažovať o dvoch typoch užívateľov: vlastník a registrátor domény. Títo užívatelia môžu byť dve rôzne osoby, no v niektorých prípadoch môže byť vlastník aj registrátor (ktorý doménu spravuje) tá istá osoba.

Vlastník domény

Vlastník je osoba, ktorá doménu vlastní a je zapísaná v centrálnych registroch. Tá pravidelne (ročne) uhrádza poplatok za existenciu domény. Majiteľom domény môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vlastný SK-NIC handle.

Vlastník domény môže určiť registrátora domény.

Ako zistím vlastníka?

Informácie o kontrétnej doméne môžete nájsť na webovej stránke http://whois.domaintools.com/. Po zadaní URL adresy sa vám zobrazia údaje, na koho je doména registrovaná, dátum registrácii a expirácii domény a podobne.