Registrátor domény

Pri doméne môžeme uvažovať o dvoch typoch užívateľov: vlastník a registrátor domény. Títo užívatelia môžu byť dve rôzne osoby, no v niektorých prípadoch môže byť vlastník aj registrátor (ktorý doménu spravuje) tá istá osoba.

Registrátor domény

Registrátor je osoba, ktorá administruje danú doménu tak, aby bola správne nastavená. Pri objednaní novej domény sa registrátorom stáva spoločnosť, cez ktorú bola doména objednaná.