Technológie
PHP 8.1 pre všetky hostingové balíčky

PHP 8.1 pre všetky hostingové balíčky

Všetci naši zákazníci už môžu využívať najnovšiu verziu PHP 8.1. S každou novou verziou PHP prichádza množstvo vylepšení, opráv chýb a tiež odstránenie zastaralých funkcionalít.

Prechod na novú php verziu

Ak u nás už máte zakúpenú doménu a hosting, môžete si zmeniť verziu php vo webadmine.

Vo webadmine prejdite v doméne do sekcie Nastavenia webu, kde zmeníte verziu php na 8.1.

Ďalšie možnosti zmeny verzie php

Všetky možnosti zmeny verzie php nájdete v návode Zmena verzie PHP.