Technológie
PHP 7.4 pre všetky hostingové balíčky

PHP 7.4 pre všetky hostingové balíčky

Všetci naši zákazníci môžu využívaj najnovšiu verziu PHP 7.4. S každou novou verziou PHP prichádza množstvo vylepšení, opráv chýb a tiež odstránenie zastaralých funkcionalít.

Novú verziu PHP môžete využívať vo Vašich existujúcich hostingových balíčkoch, alebo pri nákupe nového webhostingu pre Vaše domény.

Toto sú najdôležitejšie zmeny, ktoré pre nás pripravili vývojári PHP, keďže je len veľmi ťažké niektoré názvy preložiť do slovenčiny, použijeme originály:

Všetky zmeny v novej verzii PHP 7.4 nájdete na stránke PHP.net new features.

Prechod na novú verziu PHP

Ak chcete prejsť na novšiu verziu PHP 7.4 s Vašimi stránkami, je potrebné spraviť zmenu verzie PHP v nastaveniach webu alebo v administrácii subdomény.

Na nasledovnom obrázku je zobrazená zmena verzie php na PHP 7.4:

PHP 7.4 v SSH prístupe

Každý hostingový balíček (okrem balíčka zadarmo) má možnosť aktivovať k užívateľom domény aj SSH prístup. Viac o aktivovaní SSH prístupu sa dozviete v našom návode "Vytvorenie SSH účtu". Predvolená verzia PHP pre príkaz "php" je vždy najnovšia verzia PHP, to znamená, v tejto chvíli je to PHP 7.4. Overiť si to môžete zadaním príkazu:

php -v

vo výpise tak uvidíte nasledovné:

PHP 7.4.0 (cli) (built: Nov 30 2019 11:22:39) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.0, Copyright (c), by Zend Technologies

Ak potrebujete v príkazovom riadku SSH viacero PHP verzií, SSH Vám hneď po prihlásení zobrazí zoznam všetkých PHP verzií:

**********************************************************************
* Vitajte na SSH server ssh.hostcreators.sk                          *
* Welcome to SSH server ssh.hostcreators.sk                          *
*                                                                    *
* PHP Versions:                                                      *
*     o PHP latest: php > /usr/lib64/php7.4/bin/php                  *
*     o PHP 7.4: /usr/lib64/php7.4/bin/php                           *
*     o PHP 7.3: /usr/lib64/php7.3/bin/php                           *
*     o PHP 7.2: /usr/lib64/php7.2/bin/php                           *
*     o PHP 7.1: /usr/lib64/php7.1/bin/php                           *
*     o PHP 7.0: /usr/lib64/php7.0/bin/php                           *
*     o PHP 5.6: /usr/lib64/php5.6/bin/php                           *
*     o PHP 5.5: /usr/lib64/php5.5/bin/php                           *
*     o PHP 5.4: /usr/lib64/php5.4/bin/php                           *
*     o PHP 5.3: /usr/lib64/php5.3/bin/php                           *
*                                                                    *
**********************************************************************

PHP 7.4 pre CRON úlohy

Tak isto ako pri nastavení webu alebo subdomén, je potrebné pre cron úlohu nastaviť správnu verziu PHP pod ktorou sa úloha bude vykonávať. Zmena verzie je jednoduchá: