Technológie
PHP 7.3 pre všetky hostingové balíčky

PHP 7.3 pre všetky hostingové balíčky

Všetci naši zákazníci môžu využívaj najnovšiu verziu PHP 7.3. S každou novou verziou PHP prichádza množstvo vylepšení, opráv chýb a tiež odstránenie zastaralých funkcionalít.

Viac o zmenách a migrácii na novú berziu PHP sa dočítate na tejto stránke: PHP.net new features

Prechod na novú verziu PHP

Ak chcete prejsť na novšiu verziu PHP 7.3 s Vašimi stránkami, je potrebné spraviť zmenu verzie PHP v administrácii subdomény.

Každá doména zakúpená v našom webhostingu obahuje automaticky jednu subdoménu, ktorá pokrýva samotnú doménu a aj tvar s www, čiže: <vasa_domena.sk> a www.<vasa_domena.sk>.

Na nasledovnom obrázku je zobrazená zmena verzie php na PHP 7.3:

PHP 7.3 v SSH prístupe

Každý hostingový balíček (okrem balíčka zadarmo) má možnosť aktivovať k užívateľom domény aj SSH prístup. Viac o aktivovaní SSH prístupu sa dozviete v našom návode "Vytvorenie SSH účtu". Predvolená verzia PHP pre príkaz "php" je vždy najnovšia verzia PHP, to znamená, v tejto chvíli je to PHP 7.3. Overiť si to môžete zadaním príkazu:

php -v

vo výpise tak uvidíte nasledovné:

PHP 7.3.1 (cli) (built: Feb 8 2019 05:05:31) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.1, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com (unconfigured) v10.3.2, Copyright (c) 2002-2018, by ionCube Ltd.
with Zend OPcache v7.3.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Ak potrebujete v príkazovom riadku SSH viacero PHP verzií, SSH Vám hneď po prihlásení zobrazí zoznam všetkých PHP verzií:

*********************************************************************** Vitajte na SSH server ssh.hostcreators.sk ** Welcome to SSH server ssh.hostcreators.sk ** ** PHP Versions: ** o PHP latest: php > /usr/lib64/php7.3/bin/php ** o PHP 7.3: /usr/lib64/php7.3/bin/php ** o PHP 7.2: /usr/lib64/php7.2/bin/php ** o PHP 7.1: /usr/lib64/php7.1/bin/php ** o PHP 7.0: /usr/lib64/php7.0/bin/php ** o PHP 5.6: /usr/lib64/php5.6/bin/php ** o PHP 5.5: /usr/lib64/php5.5/bin/php ** o PHP 5.4: /usr/lib64/php5.4/bin/php ** o PHP 5.3: /usr/lib64/php5.3/bin/php ** ***********************************************************************

PHP 7.3 pre CRON úlohy

Tak isto ako pri subdoménach, je potrebné pre cron úlohu nastaviť verziu PHP pod ktorou sa úloha bude vykonávať. Zmena verzie je jednoduchá: