Postup ako spojiť GIT aplikáciu s hostingom

 1. Prepojenie GIT repozitára
  so subdoménou

  Vyberte si zo zoznamu služieb a potvrďte oprávnenia pre čítanie z repozitára a pre vytváranie webhookov, ktoré náš webhosting automaticky vytvorí.

 2. Vyberte projekt a branch alebo tag

  Najskôr vyberte projekt, ktorý chcete automaticky nasadzovať. Následne vyberte zo zoznamu branch, ktorého zmeny budeme automaticky sledovať, alebo napíšte šablónu pre push tagy.

 3. Nastavenie subdomény pre deploy

  Každá inštalácia z GIT-u je viazaná na subdoménu. Subdoména www je automaticky pre Vás pripravená, ak chcete novú, vytvorte si ju v administrácii domény. Viac tu

 4. Ignorovanie adresárov a súborov

  Ak Váš projekt obsahuje súbory a adresáre, ktoré nie sú verzované a zároveň sú spoločné pre všetky verzie projektu, je potrebné ich nastaviť ako zdieľané. Ide napríklad o storage, alebo .env súbory.

 5. Postup kompilácie

  V prehľadnom procese „Build & Deploy“ nastavte aké príkazy sa majú spustiť hned po stiahnutí projketu z GIT-u. Na výber sú npm, Composer, Laravel, October CMS...

 6. Build (kompilácia)

  Build alebo kompiláciu projektu môžete naštartovať ručne alebo pri ďalšom PUSH do branchu alebo tagu, ktorý ste vybrali. Výstup z kompilácie sa začne zobrazovať na obrazovke, alebo Vám skrátená verzia výstupu príde na e-mail. V administrácii sa môžete pozrieť na predchádzajúce výpisy a porovnávať tak jednotlivé verzie.

 7. Deploy (spustenie)

  Ak bol build vykonaný bez chyby, automaticky sa na tento „release“ nasmeruje linka, ktorá smeruje na aktuálnu verziu. Nasadenie novej verzie je tak len o nastavení tejto linky, čo sa udejeokamžite a bez akéhokoľvek výpadku aplikácie

  Deploy (spustenie) aplikácie
Hotovo - kúpiť hosting!