Zdrojový kód webovej stránky

Čo je to zdrojový kód webovej stránky

Je to súhrn textových značiek a odkazov (<html> <haky baky> </html>) ktoré webový prehliadač dokáže prepísať na peknú webovú stránku. Ukážku zdrojového HTML kódu nájdete nižšie. Pravá strana rovná sa ľavá

Ako zobrazím zdrojový kód

Niektorí tu píšu zložité návody s obrázkami. Ale skoro vo všetkých webových prehliadačoch platí veľmi jednoduchá skratka: Ctrl + U 

Vyskúšajte si to napr. na našom webe :)

Potrebujete pomoc? alebo riešenie na mieru?

On-line Chat

+421 (0)222 112 111