Autorizačný kód domény, auth code, EPP code

Autorizačný kód (auth code, EPP code) je zložitý kód, ktorý slúži na prevod domény. Poskytuje ho súčasný registrátor, správca domény. (ukážka: "s7F-8X5s*YB2k")

Na čo slúži Autorizačný kód?

Keďže ste doménu registrovali a teda je vaša, vy rozhodujete, kto má byť registrátorom (správcom) danej domény. Autorizačný kód teda slúži na to, aby ste si môhli kedykoľvek zmeniť registrátora Vašej domény.

Ako funguje Autorizačný kód?

Od svojho súčasného registrátora domény získate autorizačný kód (napr. "s7F-8X5s*YB2k"). Ak tento kód pošlete novému registrátorovi, môže vašu doménu preniesť do svojho webhostingu. Poplatok za predĺženie domény budete platiť už nový registrátor.

Ako získam Autorizačný kód?

Vypýtajte si ho od Vášho súčasného registrátora, ktorý by Vám mal dodať kód ihneď po požiadaní. Niektoré webhostingy ho majú rovno vo svojom administračnom systéme, iné musíte požiadať autorizovanou požiadavkou.