Technológie
Odštartovali sme rýchlejšie email služby

Odštartovali sme rýchlejšie email služby

V posledných mesiacoch sme sa zamerali na zrýchlenie našich emailových služieb, hlavne používateľom webmailových klientov. Máme pre Vás skutočne dobrú správu, urobili sme celkovo tri zásadné zmeny, ktoré zvýšili rýchlosť a dostupnosť našich služieb naozaj neporovnateľne:

1. Celková zmena architektúry e-mailových serverov

Zmena architektúry znamenala dve podstatné zmeny:

  • Separovanie e-mailových služieb na čo najmenšie serverové komponenty. Preto sa o jednotlivé úkony spojené s doručením e-mailu stará zakaždým samostatná "pracovná" vrstva, ktorá môže byť zložená z jedného alebo viacerých serverov spojených v clustri.
  • Horizontálne škálovanie. Hneď ako sme "rozdrobili" prácu serverov na "pracovné" vrstvy, umožnili sme každej vrstve sa v prípade potreby horizontálne rozšíriť o ďalšie serveri, ktoré budú spojené v clustri a pracovať tak spoločne na rovnakom type úloh. Toto sa bude diať bez výpadku a otvára sa tu aj priestor pre nastupujúcu dobu umelej inteligencie, ktorá bude celý tento proces riadiť a automatizovať.

2. Prechod na nový software pre IMAP/POP3 služby

V minulosti sme používali pre IMAP a POP3 služby veľmi známy server Courier-Imap. Avšak jeho hlavným nedostatkom bolo, že nemal žiadne rozšírenie na cachovanie a indexovanie e-mailov. Preto sme vedeli, že tadiaľ už cesta nevedie a musíme sa "pozrieť" po niečom inom. Po naozaj dlhom procese výberu sme nakoniec vybrali Dovecot, ktorý sa hneď od začiatku javil ako veľký krok dopredu.

Jeho veľkou výhodou je, že má možnosť vkladania pluginov, ktoré rozširujú základné funkcie o veľmi zaujímavé rozšírenia. Nás ohromilo fulltextové vyhľadávanie...

3. Fulltextové vyhľadávanie v emailoch

Ak používate niektorý z našich WebMailov, tak isto si dobre pamätáte na moment, keď ste dali niečo vyhľadávať v priečinku a výsledok sa dostavil až o niekoľko minút. Ak máte naozaj veľkú schránku s veľkým množstvom e-mailov, výsledku ste sa nemuseli dočkať vôbec. A nie je sa čo čudovať, pretože náš pôvodný IMAP server musel pri každom jednom vyhľadávaní všetky správy otvoriť, prečítať údaje o e-maili a až potom na základe Vášho vyhľadávania vybrať len tie výsledky, ktoré ste vyhľadávali.

Našťastie má náš nový IMAP server možnosť rozšírenia o fulltextové vyhľadávanie, ktoré sme napojili na veľmi známu a veľmi rýchlu platformu Solr postavenú na Apache Lucene. Toto spojenie nám umožnilo prepojiť IMAP požiadavky so skutočným Fulltextovým vyhľadávaním.

Na čo sa môžete tešiť v budúcnosti?

V prvom rade to bude zvýšenie efektívnosti fulltextového vyhľadávania.

Taktiež sme zaviedli hlboký monitoring využívania e-mailových služieb a na základe dlhodobých trendov sa budeme rozhodovať v ďalšom škálovaní serverov.