Technológie
Nové ANAME záznamy v DNS

Nové ANAME záznamy v DNS

Ak využívate služby s premenlivou verejnou IP adresou, napríklad CDN alebo DDNS, tak ANAME záznam Vám dokáže automaticky aktualizovať IP adresu Vašej domény.

ANAME je vlastne to isté čo CNAME. Preto si každý automaticky položí otázku, veď prečo nepoužiť rovno CNAME? Dôvod je jednoduchý. CNAME sa nedá použiť na hlavnej doméne, tá môže mať nastavený jedine A záznam, ktorého hodnota je IP adresa.

No a tu presne vznikne problém. Ako môžeme nastaviť IP adresu pre doménu, keď sa tá IP adresa môže hocikedy zmeniť? Presne na to slúži tzv. ANAME záznam.

Ako to funguje?

ANAME nie je štandardizovaný typ DNS záznamu, ide o "virtuálny" záznam, ktorý kombinuje funkčnosť CNAME a A záznamov. Zápis je rovnaký ako pre CNAME, čiže do hodnoty sa zadáva iný DNS záznam. Ten sa následne pravideľne kontroluje a ak sa IP záznamu v ANAME zmení, tak sa prepíše prislúchajúci A záznam domény.

Príklad: ak máte domáci router prepojený na DDNS službu (napríklad no-ip.com), tak ten automaticky pri zmene IP adresy notifikuje službu DDNS a aktualizuje IP adresu subdomény napríklad mojrouter.no-ip.com. U nás si tak môžete nastaviť na svojej doméne ANAME záznam s hodnotou mojrouter.no-ip.com. a náš systém bude kontrolovať zmenu IP a ak sa zmení, nastaví ju do A záznamu domény.

Postup vytvorenia ANAME záznamu

V prehľade domény kliknite na tlačítko DNS (správa DNS domény). Na konci zoznamu záznamov je tlačítko "Pridať nový":

Následne vyplňte údaje:

 • Host: môžete nechať prázdne, automaticky sa vtedy jedná o hlavnú doménu, čiže bez www a podobne. (Je možné takto nastaviť aj záznam pre ľubovoľnú subdoménu, ale na to je lepšie použiť starý dobrý CNAME)
 • Typ: vyberte ANAME
 • TTL: hodnota TTL sa nastaví pre výsledný A záznam, môžete nechať predvolené
 • Hodnota: vyplňte DNS záznam, ktorý chcete "premeniť" na A záznam. Ak nejde o relatívnu subdoménu Vašej domény, tak dajte na konci vždy bodku "."

Po uložení nového ANAME záznamu sa nastaví pre A záznam IP adresa, ktorá je momentálne aktuálna. Náš systém potom sleduje zmeny IP adresy a podľa potreby bude automaticky aktualizovať Váš A záznam.

Aké služby je možné prepojiť s ANAME záznamom?

ANAME záznam je vhodný všade tam, kde sa používa síce verejná, ale premenlivá IP adresa a to najmä:

 • CDN služby
 • DDNS služby:
  • domáce kamerové a zabezpečovacie systémy
  • domáce úložiská s foto a video albumami
  • doma hostované herné serveri
  • priame prepojenie viacerých počítačov bez nutnosti použitia VPN sietí
  • ...