Pomoc

Inštalácia systému (MOBIRISE)

Mobirise je vhodný pre tých, ktorí nemajú toľko skúseností s vytváraním webov. Má jednoduché užívateľské prostredie, v ktorom sa rýchlo naučíte pracovať. Urobte si svoj vlastný jedinečný web.

06.06.2018 / Ľubomír Kováčik

Vytvorenie prvej jednoduchej stránky (MOBIRISE)

S Mobirisom si vyklikáš jednoduchú webku, je to naozaj jednoduché a s webhostingom od HostCreators je publikovanie webu hračkou aj pre tých menej skúsených.

06.06.2018 / Ľubomír Kováčik

Publikovanie Vašej webovej stránky (MOBIRISE)

Nauč sa nahrať webstránku na server cez FTP alebo na Github

06.06.2018 / Ľubomír Kováčik

Aktivovanie HTTP Cache

Frontend HTTP Cache je v súčasnosti jednou z veľmi účinných metód ako zrýchliť načítavanie webových stránok. Môžete ju využiť nie len pri vysokých návštevnostiach ale aj pri bežných weboch.

19.06.2018 / Marián Zvalo

Vytvorenie SSL certifikátu

V tomto návode sa dočítate, ako si vygenerovať SSL certifikát pre správne fungovanie HTTPS pomocou Let's Encrypt, prípadne ako použiť certifikát, ktorý Vám vygenerovala iná certifikačná autorita.

28.06.2018 / Marián Zvalo

SPF - Ochrana pošty pred spamovaním

Ochráňte pomocou SPF svoju doménu pred odosielaním spamu pod Vašim menom.

02.12.2018 / Marián Zvalo

Zmena nastavení PHP pomocou .user.ini

Od verzie PHP 5.3.0, PHP podporuje konfiguračné INI súbory na adresárovej úrovni. Názov súboru musí byť .user.ini a syntax súboru je rovnaké ako v php.ini súbore.

08.12.2018 / Marián Zvalo

Hostovanie domény zakúpenej v inom hostingu

V prípade ak už máte zakúpenú doménu v inom hostingu, môžete doménu preniesť k nám pomocou tzv. transferu domény, alebo môžete doménu ponechať v pôvodnom hostingu a iba ju nasmerovať na hostingový balík, ktorý máte zriadený u nás.

09.01.2019 / Marián Zvalo

Vytvorenie databázy

Väčšina interaktívnych webových stránok používa databázu. Databáza je úložisko informácií, ktorá ale ponúka vyhľadávanie, triedenie a aktualizovanie týchto informácií.

18.02.2019 / Marián Zvalo

Vytvorenie subdomény

Subdoména je časťou domény, ktorá definuje rozdielne služby poskytované doménou. Jednotlivé úrovne subdomén sú oddelované bodkou, čím sa vytvorí hierarchycká úroveň, podobná stromovej štruktúre.

27.02.2019 / Marián Zvalo

Zmena verzie PHP

Verziu PHP si môžete zmeniť jednoducho v administrácii domény. Môžete tak spraviť pre každú subdoménu zvlášť alebo pre všetky automatické subdomény globálne.

01.05.2019 / Marián Zvalo

Ochrana prístupu do redakčného systému

Ako nastaviť povolenie prístupu k redakčnému systému pre danú krajinu.

12.06.2019 / Zuzana Šimová